Bahagian Teknologi Maklumat Cetak
Oleh Administrator   
Isnin, 17 Februari 2014 16:51
  • Memberikan khidmat sokongan teknikal dalam teknologi maklumat dan komunikasi kepada penjawat awam dan komuniti ke arah merealisasikan Program Kerajaan Elektronik di peringkat daerah.
  • Menyelaras dan mengawasi penggunaan sistem, peralatan ICT, server dan lain-lain yang berkaitan.
  • Membangun dan mengemaskini Laman Web Jabatan.
  • Menyelenggara keperluan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB), iSOLAR, e-Mohon, E-Consent, dan lain-lain sistem aplikasi yang dibangunkan dari semasa ke semasa.
  • Membuat pembelian dan pembaikian peralatan ICT di jabatan.
  • Menyediakan latihan untuk semua pegawai dan anggota termasuk latihan pengguna.