Bahagian Penguatkuasaan & Teknikal Cetak
Oleh Administrator   
Isnin, 17 Februari 2014 16:52
  • Menyiasat  dan meyediakan laporan  aduan orang ramai
  • Membuat  laporan tanah  mengenai  permohonan permit pengeluaran bahan batuan, permohonan tanah melalui penswastaan dan pengambilan balik tanah.
  • Urusetia  Jawatankuasa  Khas Pengambilan balik  tanah.
  • Menjalankan penguatkuasaan terhadap pengeluaran bahan batuan tanpa permit.
  • Menyediakan pelan tapak cadangan pembangunan.