Bahagian Perundangan Cetak
Oleh Administrator   
Isnin, 17 Februari 2014 16:53
  • Membuat siasatan awal ke atas aduan pencerobohan tanah kerajaan dan pelanggaran undang-undang tanah.
  • Khidmat nasihat semua hal berkaitan tanah.
  • Pindaan undang-undang yang berkaitan.
  • Pewartaan
  • Semakan / pindaan tatacara prosedur tanah