Objektif Kualiti PTK Cetak
Oleh Administrator   
Isnin, 17 Februari 2014 17:09

Piagam Pelanggan/

Objektif Kualiti

Sasaran/Tempoh

Pemberimilikan Tanah

12 bulan

Lesen Menduduki Sementara

6 bulan

Permit Pengalihan Harian

Kelulusan - 1 jam

Perizaban Tanah

12 bulan

Pendaftaran Hakmilik

3 Hari bekerja

Pendaftaran Urusniaga dan Bukan Urusniaga                                                                

1 hari bekerja

-bagi kes-kes tertentu iaitu:
-Sehingga 15 perserahan sahaja.
-Penolak/penerima/pengadai yang membawa  
sendiri.

-Menerima perserahan sebelum jam 1.00
tengahari.

2 hari bekerja

-bagi kes-kes yang melebihi 15 perserahan sehari.
-Bukan Urusniaga.

Perintah Jual

12 bulan

Tukar Syarat Tanah

4 bulan

Pecah Sempadan/Pecah Bahagian/Cantuman Tanah

2 bulan

Tukar Syarat dan Pecah Sempadan Serentak.

6 bulan

Penyerahan dan Pemberian Semula Tanah

6 bulan

Pengambilan Tanah

18 bulan

Kebenaran Urusniaga (Kelulusan Pentadbir Tanah)

2 hari bekerja

Operasi Penguatkuasaan

1 hari bekerja

Pungutan Cukai Tanah /Tunggakan Cukai TanahHasilH

Mengikut sasaran jabatan

Aduan pelanggan

Penyelesaian aduan 100% setiap tahun

Pemantauan Sistem Pengurusan Audit Nilai

Indeks Komposit melebihi 80% ke atas

Pengurusan Aset

Pendaftaran aset dalam sistem SPEKs dilakukan dalm tempoh 2 minggu selepas penerimaan aset

Latihan Sumber Manusia

Merekod dalam Buku Perkhidmatan dalm tempoh 2 minggu selepas pegawai menghadiri kursus

Pengurusan Perolehan

Pembayaran dalam tempoh 14 hari bekerja

Penyelengaraan Komputer

Sekali setahun

Kalibrasi

Dalam tempoh satu (1) hingga tiga (3) tahun

DiKemaskini Pada Selasa, 23 July 2019 16:06
Jumlah Capaian Ke Laman ini :4069 kali.