KAUNTER PENDAFTARAN Cetak
Oleh Administrator   
Isnin, 10 Mac 2014 16:12

 

FUNGSI BAHAGIAN PENDAFTARAN

  • mendaftar hakmilik tanah.
  • menerima suratcara urusniaga / bukan urusniaga.
  • menyemak dokumen untuk menentukan kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan dan perundangan.
  • membuat catatan memorial pendaftaran ke dalam dokumen Hakmilik Daftar Komputer.
  • menyelia dan mendaftar hakmilik sementara dan hakmilik kekal.
  • menyediakan Sijil Carian Rasmi dan Carian Persendirian bagi tanah milik.
  • menyemak dan menjilid dokumen hakmilik, suratcara urusniaga dan bukan urusniaga.

 

PROSEDUR URURSAN PERMOHONAN HAKMILIK GERAN SAMBUNGAN/HILANG

PROSEDUR PERMOHONAN CARIAN RASMI

PROSEDUR PERMOHONAN KEBENARAN URUSNIAGA

PROSEDUR PENDAFTARAN PINDAHMILIK TANAH

 

 

 

DiKemaskini Pada Isnin, 17 Mac 2014 19:36
Jumlah Capaian Ke Laman ini :234604 kali.