KAUNTER PELUPUSAN DAN PEMBANGUNAN Cetak
Oleh Administrator   
Sabtu, 22 Mac 2014 16:20

- UNIT  PEMBANGUNAN TANAH

 • Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah
 • Permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat tanah
 • Permohonan  ubah syarat, pecah sempadan/bahagian  tanah
 • Permohonan penyatuan tanah
 • Memproses permohonan penukaran jenis penggunaan tanah dari pertanian kepada industri
 • Pemberian milik tanah di bawah Akta Tanah
 • Memproses permohonan pecah sempadan/bahagian, pemberian milik tanah dan penyerahan semula untuk tujuan membangunkan tanah di atas tanah milik


-UNIT PELUPUSAN

 • Permohonan tanah biasa oleh orang perseorangan/swasta, Jabatan Kerajaan yang kurang dari 10 ekar
 • Permohonan tanah besar-besaran berkelompok
 • Permohonan  untuk  Lesen  Pendudukan  Sementara (LPS)
 • Permohonan untuk Sijil Kebenaran Carigali (SKC) dan Pajakan Lombong (SL/PL)
 • Permohonan tanah di bawah dasar penswastaan
 • Permohonan rayuan pengurangan premium
 • Permohonan pecah bahagian bagunan dan pendaftaran hakmilik strata

 

CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN PECAH SEMPADAN DAN TUKAR SYARAT SERENTAK BAGI TANAH INDUSTRI

CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN PECAH SEMPADAN BAGI TANAH INDUSTRI

CARTA ALIR PERMOHONAN TUKAR SYARAT BAGI TANAH INDUSTRI


DiKemaskini Pada Ahad, 20 November 2016 13:01
Jumlah Capaian Ke Laman ini :246260 kali.