Objektif Kualiti PDK Cetak
Oleh Administrator   
Sabtu, 05 Mac 2016 15:34

Bil.

Objektif Kualiti

Sasaran / Tempoh

1.

Permohonan Projek

4 Bulan

2.

Penyedian Spesifikasi dan Pelan Projek

1 Bulan

3.

Perlantikan Kontraktor Secara Inden

2 Bulan

4.

Perlantikan Kontraktor Secara Sebut Harga

90 Hari

5.

Pengawasan dan Pemantauan Projek

3 kali lawatan bagi setiap projek

6.

Aduan Pelanggan

Penyelesaian aduan 100% setiap tahun

7.

Pengurusan Majlis Rasmi

Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali bagi setiap projek.

8.

Pengurusan Aset

Pendaftaran aset dalam sistem SPEKS dilakukan dalam tempoh 2 minggu selepas penerimaan aset.

9.

Latihan Sumber Manusia

Merekod dalam Buku Perkhidmatan dalam tempoh 2 minggu selepas pegawai hadir kursus.

10.

Pengurusan Bencana

Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali sebelum akhir tahun.

11.

Permohonan Pendaftaran e-KASIH

Kemasukan data bagi permohonan e-kasih dalam tempoh 1 minggu selepas permohonan diterima.