Bahagian Pentadbiran PDK Cetak
Oleh PDK   
Selasa, 15 Mac 2016 19:48

· Urusan Tatatertib

· Urusan Bajet Untuk Jabatan

· Pengurusan Mesyuarat

· Urusan Penempatan Dan Pertukaran

· Urusan Penerimaan Mel-Mel Jabatan (Surat)

· Pengurusan Penanggungan Dan Pemangkuan Kerja

· Pengurusan Pelupusan Jabatan

· Penguruan Penyelenggaraan Kenderaan

· Urusan Pengaduan Awam / e-Aduan

· Urusan Permohonan Kerakyatan Negeri Terengganu

· Urusan Pinjaman (Perumahan, Kenderaan Dan Komputer)

· Urusan Bakal Pesara / Persataan

· Urusan Permohonan Peperiksaan

· Urusan Kemaskini Buku Rekod Perkhidmatan

· Urusan Pengisytiharaan Harta

· Urusna Pengesahan Dalam Jawatan Taraf Berpencen

· Pengurusan Borang Laporan Penilaian Prestasi Jabatan

· Urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan

· Urusan Daftar Surat Masuk / Keluar Ke Dalam Fail Yang Berkenaan

· Urusan Fail

· Urusan Permohonan Cuti

· Urusan Kad Perakam Waktu

· Pengurusan Perubahan Gaji Kew 8

· Pengurusan Laman Web Jabatan

· Urusan Aset Pejabat (Harta Modal & Inventori) Dan Urusan Stok Pejabat

· Urusan Penyelenggaraan Aset

· Urusan Kursus Dan Latihan

· Urusan Pilihanraya Umum

· Urusan Kuarters Kerajaan

· Pengurusan HRMIS

· Urusan Khidmat Pelanggan

DiKemaskini Pada Rabu, 16 Mac 2016 14:20
Jumlah Capaian Ke Laman ini :3545 kali.