Bahagian Kewangan PDK Cetak
Oleh PDK   
Selasa, 15 Mac 2016 19:51

· Pengurusan Mesyuarat Akaun Dan Kewangan

· Urusan Buku Volt Berkomputer

· Urusan Tambah / Pindah Peruntukan

· Urusan Pembayaran/Gaji

· Urusan Cerakinan Buku Tunai

· Urusan / Laporan Penyesuaian Hasil / Amanah

· Urusan Terima Hasil / Jualan Borang dan Deposit Amanah

· Pengurusan Panjar Wang / Runcit

DiKemaskini Pada Rabu, 16 Mac 2016 14:19
Jumlah Capaian Ke Laman ini :1829 kali.