Bahagian Pembangunan Fizikal PDK Cetak
Oleh PDK   
Selasa, 15 Mac 2016 19:57

· Urusan Permohonan Projek

· Urusan Penerimaan Peruntukan Projek

· Menyediakan Spesifikasi Kerja/ Pelan Dan Dokumen

· Perlantikan Kontraktor Secara Sebutharga

· Perlantikan Kontraktor Secara Terus

· Urusan Perlantikan Secara Tender

· Pengawasan Dan Pemantauan Projek

· Urusan Penyerahan Projek

· Urusan Tuntutan Pembayaran

· Urusan Tanggung Kecacatan Projek

DiKemaskini Pada Rabu, 16 Mac 2016 14:18
Jumlah Capaian Ke Laman ini :2035 kali.