Sudut Eksa Cetak
Oleh Administrator   
Sabtu, 30 September 2017 16:21

VISI

Mewujudkan persekitaran yang bersih, selamat dan teratur dengan melaksanakan penambahbaikan secaraberterusan untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti.

 

MISI

Kearah kecemerlangan organisasi dan perkhidmatan yang berkualiti melalui persekitaran kerja yang kondusif.

 

OBJEKTIF EKSA

a. Mewujudkan persekitaran tempat kerja berkualiti ( Bersih, KemasdanRapi ).

b. Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan organisasi.

c. Mengenalpasti, mengurang dan menghapuskan pembaziran.

d. Menjana Idea kreatif dalam kalangan warga agensi.

e. Meningkatkan imej agensi sektor awam.

f. Meningkatkan semangat esprit de corp

g. Meningkatkan disiplin warga jabatan.

h. Meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan

i. Mewujudkan piawaian kerja yang jelas

SLOGAN

Efisien, Kreatif, Sentiasa Amal

 

LOGO DAN MAKSUD


REKA BENTUK BUMBUNG RUMAH ( LIMAS TERENGGANU )

Melambangkan penyatuan kakitangan jabatan dalam menjayakan EKSA dengan tidak meninggalkan identiti seni warisan negeri.

LINGKARAN BULATAN BESERTA DAUN

Melambangkan ciri-ciri mesra kepada alam sekitar dalam menjayakan pogram EKSA.

LOGO JABATAN

Melambangkan komitmen PDTK dalam merialisasikan dan menjayakan EKSA sebagai salah satu budaya kerja.

PERKATAAN EKSA

Selain merupakan singkatan kepada Ekosistem Kondusif Sektor Awam ianya juga adalah singkatan kepda Efisien Kreatif Sentiasa Amal yang merupakan moto / slogan EKSA jabatan.

WARNA HIJAU

Melambangkan mesra kepada alam sekitar, positif, realistik dan saintifik yang menjadi amalan setiap warga kerja PDTK.

WARNA MERAH

Melambangkan kekuatan, keberanian, semangat yang ada pada setiap anggota jabatan dalam merialisasikan hasrat jabatan dan kerajaan.

WARNA BIRU

Melambangkan ketenangan, kesejahteraan, keikhlasan yang ada pada setiap warga kerja PDTK dalam menjayakan program-program jabatan.

WARNA KUNING

Melambangkan optimistik, permodenan, kegembiraan dan penuh semangat yang ada pada setiap warga kerja PDTK dalam merialisasikan setiap kejayaan telah dicapai dan bakal dicapai pada masa hadapan.

DiKemaskini Pada Sabtu, 30 September 2017 16:40
Jumlah Capaian Ke Laman ini :1925 kali.