Piagam Pelanggan Cetak
Oleh Administrator   
Selasa, 08 Mei 2012 14:51

BIL

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH/SASARAN

1.

PENDAFTARAN URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGA

Pendaftaran pindahmilik oleh penerima @ penolak dengan dokumen yang lengkap

1 hari bekerja

2.

KEBENARAN URUSNIAGA

Kelulusan Pentadbir Tanah

Kelulusan daripada PTG

Kelulusan daripada Menteri Besar

Kelulusan daripada Exco

5 hari bekerja

10 hari bekerja

30 hari bekerja

60 hari bekerja

3.

PERMOHONAN TANAH (INDIVIDU)

Siasatan SO

Penyediaan Borang 5A setelah mendapat kelulusan MMKN

4 bulan

7 hari bekerja

4.

PECAH SEMPADAN/PECAH BAHAGIAN

Keputusan OSC hingga kepada kelulusan Pentadbir Tanah

TUKAR SYARAT DAN PECAH SEMPADAN SERENTAK PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA

Permohonan daripada juruukur berlesen (JUB) kepada MMKN

Penyediaan Borang 5A selepas persetujuan bertulis diterima daripada tuan tanah

7 hari bekerja

5 hari bekerja

5.

PENYATUAN TANAH

Siasatan SO

21 hari bekerja

6.

TUKAR SYARAT TANAH

Siasatan SO hingga kepada PTG

(Keseluruhan proses tukar syarat tanah)

Borang 7G dikeluarkan setelah keputusan MMKN diterima

38 hari bekerja

4 bulan

5 hari bekerja

7.

LESEN MENDUDUKI SEMENTARA (LMS)

Siasatan ke atas tanah melalui Notis 29 A

1 bulan

8.

PENGAMBILAN TANAH

Mengeluarkan surat panggilan bicara selepas penerimaan warta

Pengeluaran Borang H

Bayaran Pampasan selepas terima waran 'bayaran melalui EFT(Electronic Fund Transfer)'-masuk akaun bank penerima pampasan

7 hari bekerja

5 hari bekerja

14 hari bekerja

9.

PERMIT PENGALIHAN

Surat kelulusan permit baru pengalihan

Surat kelulusan permit sambungan pengalihan

7 hari bekerja

1 hari bekerja

10.

PENERIMAAN HASIL TANAH

10 minit

11.

BAUCER BAYARAN AKAN DISEDIAKAN SETELAH PENERIMAAN INVOIS

melalui SPEKS

14 hari bekerja

12.

GUAMAN GADAIAN

Tarikh siasatan ditetapkan setelah penerimaan permohonan

Penetapan tarikh lelongan

Borang 16 I dikeluarkan setelah selesai meneriam bayaran

7 hari bekerja

Tarikh perbicaraan

7 hari bekerja

13.

ADUAN PELANGGAN

Mengambil tindakan ke atas aduan yang diterima

7 hari bekerja

14.

KEPUTUSAN MMKN HENDAKLAH DISAMPAIKAN KEPADA PEMOHON MELALUI PESANAN RINGKAS SMS/TELEFON

1 hari bekerja

DiKemaskini Pada Sabtu, 18 Agustus 2018 19:26
Jumlah Capaian Ke Laman ini :8557 kali.